Izbornik Zatvoriti

INSTALIRANJE NOVIH MAŠINA U RJ. DORADA

18. June 2020

Generalni direktor Kompanije Branislav Trajković obišao je danas radne jedinice primarne i finalne proizvodnje u Vranju. U razgovoru sa tehničkim direktorima i upravnicima pogona bilo je reči o trenutnim poslovima koji se realizuju kao i o montaži novih mašina. U RJ „Predionica“ će se investirati u nabavku rezervnih delova dok će se u julu mesecu raditi na sanaciju krova na objektima ove i RJ „Tkačnica“. U RJ „Konac“ je instalirana nova mašina  za bojenje „HANK“ koja će početi sa radom sledeće nedelje. U RJ „Dorada“ u toku je montiranje mašina kupljenih u Nemačkoj –  “Mercerizirka” , “ HT Ziger”  i “Jet” koje će biti u funkciji do kraja meseca. U RJ “Konfekcija” je razgovarano o kreiranju novih proizvoda kao i o primeni mera prevencije a sve u cilju zaštite zdravlja radnika na radnom mestu u danima kada je aktuelna epidemija virusa COVID-19.