Izbornik Zatvoriti

REKONSTRUKCIJA ENERGANE

03. December 2019

U cilju postizanja veće energetske efikasnosti i uštede energenata započeta je rekonstrukcija objekta Energane i promene glavnog energenta od mazuta na prirodni gas i CNG. Zamenom opreme stare više od 40 godina i revitalizacijom parovoda do proizvodnih hala očekuje se ušteda energenata od 30 %. Trenutno se izvode radovi na sanaciji krova kao i na sanaciji spoljnjeg i unutrašnjeg izgleda objekta. Radovi teku planiranom dinamikom a njihov završetak planiran je za februar naredne godine.