Zavisna preduzeća

„YUMCO – COMMERCE“ d.o.o Vranje
Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge
Osnovna delatnost:  Trgovina odeće na malo
Adresa: Radnička 5, Vranje

Direktor: Ivan Nastić
Tel: 017 420 645
Email: yumco.xc@open.telekom.rs

 


„YUMCO – PRIZOSI“ o.o Vranje
Privredno društvo za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Osnovna delatnost : Proizvodnja i konfekcioniranje odevnih predmeta od tekstila
Adresa: Radnička 5, Vranje

Direktor: Zoran Stojković
Tel: 017 420 339, 422-041 lok. 328
Email: yumco.prizosi@gmail.com
ljiljana.prizosi@gmail.com


„BIVODA“ o.o. Bujanovac
Preduzeće za proizvodnju i promet mineralne vode i bezalkoholnih napitaka
Adresa:  Rakovac  bb, Bujanovac

Direktor: Predrag Denčić
Tel: 017 654 410
Email: bivoda@ptt.rs
www.bivoda.co.rs


Biznis Inkubator centar YUMCO d.o.o. Vranje
Društvo za menadžment i konsalting poslove
Adresa: Radnička 5

Direktor: dr Nemanja Gligorijević
Tel: 017 420 371
Email: info@bicvranje.org.rs
www.bicvranje.org.rs


YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje
Osnovna delatnost:Skladištenje robe,terminal parking
Adresa: Radnička 5

Direktor: Ivan Nastić
Tel: 017 7100565  060 8129249
Email: yumcotrade@gmail.com